POLOČAS ROZPADU
Poločas rozpadu je doba, za kterou se polovina z přítomných radionuklidů změní (rozpadne).


Ubývání radioaktivity s časem


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999