POLOŠPIČKOVÁ ELEKTRÁRNA
Poplošpičková elektrárna pracuje v režimu pološpičkového zatížení.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999