POLOVODIČE TYPU N
Polovodiče typu N (s negativními nositeli proudu) mají v krystalické mřížce nepatrné množství cizích atomů s větším počtem valenčních elektronů, než odpovídá mocenství atomů původní krystalické mřížky. Přebytečný valenční elektron je poután k atomu příměsi pouze slabou vazbou a může být od atomu odtržen. Takovým způsobem vznikají vodivostní elektrony, které se mohou v krystalu volně přemisťovat. Cizí atom, který je zdrojem vodivostních elektronů, se nazývá donor.

Krystalová mřížka křemíku (čtyřmocné atomy) s příměsí pětimocného arzenu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999