POPELOVINY
Nespalitelná tuhá složka paliva. Podle druhu uhlí se obsah popeloviny pohybuje v rozmezí 20 až 40 %. Z hlediska chemického složení jde o oxidy křemíku, hliníku, železa, vápníku, aj. Popeloviny však obsahují i určité množství radioaktivních látek (např. produkty rozpadových řad uranu) a emise elektráren spalujících uhlí jsou do určité míry radioaktivní.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999