POPÍLEK
Jemné částečky popela vzniklé spalováním práškového uhlí. Popílek vzniká ve spalovacím prostoru a je unášen spalinami do dalších tahů kotle. Ze spalin se odstraňuje cyklony a elektrostatickými filtry. Pomocí pneumatických nebo hydraulických systémů se dopravuje na složiště popílku.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999