PRACOVNÍ LÁTKA
Látka, která se používá v tepelném oběhu k přeměně části tepelné energie v mechanickou práci. V současné době se v elektrárnách nejčastěji využívá parní cyklus a pracovní látkou je voda a vodní pára. Pracovní látkou plynových turbín pracujících v otevřeném cyklu je vzduch nebo spaliny.

Typické parametry vody v parním cyklu:

  • Na vstupu do turbíny (pára) - tlak: 16 MPa, teplota: 540 °C
  • Na výstupu z kondenzátoru (kondenzát) - tlak: 5,5 kPa, teplota: 35 °C.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999