PRÁŠKOVÁ TECHNOLOGIE
Prášková technologie je výraz pro technologii spalování uhlí, která dokáže spálit palivo s vysokým obsahem popele a vody s účinností vyšší než u roštových ohnišť. Do vybavení elektráren využívajících práškovou technologii patří uhelné mlýny drtící uhlí na prášek (odtud název této technologie), který je pak do hořáků kotle vháněn proudem vzduchu nebo spalin, případně jejich směsi. Moderní práškové elektrárny se svojí účinností blíží ke čtyřiceti procentům.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999