PŘEHRADOVÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
V širším smyslu slova představuje přehradová vodní elektrárna energetické vodní dílo spojené s přehradou. Vodní elektrárna a přehrada se budují jako celkem oddělené hydrotechnické stavby nebo jako objekty částečně nebo úplně sloučené. Z tohoto hlediska rozeznáváme přehradové vodní elektrárny se strojovnou umístěnou v tělese přehrady nebo pod přehradou mimo jejich přepadových bloků.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999