PŘEHRADA
Přehrada je umělý vzdouvací objekt v říčním údolí, kterým se v zaplaveném prostoru zadržuje velké množství vody v tzv. přehradní nádrži. Tato voda se využívá pro energetické, průmyslové, zemědělské, rekreační a jiné potřeby. Přehrady jsou největší a nejvíce namáhané části celého vodního díla. Na přehradu působí kromě tlaku vody i síly zeminy, na které spočívá přehrada, tlak větru, vlnobití, tlak ledu atd. V určitém smyslu se pojem “přehrada” užívá i pro označení hráze, avšak je třeba si uvědomit, že výraz “přehrada” je širší a obvykle jím označujeme celé vodní dílo spojené s přehradou, např. Nechranická přehrada.

Přehrady podle konstrukce dělíme na:

  • Přehrady zděné - z lomového zdiva; betonové (gravitační nebo klenbové); železobetonové členité
  • Zemní hráze - hlinité, balvanité.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999