PŘENOSOVÁ SÍŤ
Přenosová síť je tvořena zařízeními (konstrukce stožárů, elektrické kabely, měřící zařízení apod.) pro přenos elektrické energie.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999