PŘENOSOVÁ SOUSTAVA
Tvoří cestu pro přenos elektrické energie od elektráren k velkým elektrickým stanicím nebo uzlům zpravidla vyššího napětí. Přenosová soustava u nás je tvořená sítěmi 400 a 220 kV.

Rozvodná síť ČEZ na našem území


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999