PŘENOS TEPLA
Přenos tepla je z hlediska elektrárenství velmi důležitý proces, neboť vlastně všechny dílčí procesy ve výrobě elektrické energie jsou s ním nějakým způsobem spojeny. Jedná se o přenos tepla mezi jednotlivými teplonosnými médii (např. “odpracovaná” pára v parní turbíně předává svoje již neužitečné teplo cirkulační vodě v kondenzátoru), tepelné ztráty tepelných výměníku a turbíny, které vlastně představují přenos tepla do okolí a podobně. Výhodné je tedy přenos tepla zintenzívnit a tepelné ztráty minimalizovat.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999