PŘEPĚTÍ
Přechodné zvýšení elektrického napětí, které může ohrozit svou strmostí a vrcholovou hodnotou izolaci u střídavých sítí je větší než   u stejnosměrných sítí je větší než 2·Un.

 © Copyright Simopt, s.r.o. 1999