PŘEPRACOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA
Schéma přepracování RAO.

Vyhořelé jaderné palivo z nejběžněji používaných tlakovodních reaktorů obsahuje plutonium (izotop 238U se za provozu částečně přeměňuje na 239Pu) a je tedy možné jej přepracovat a vyrobit z něj nové palivo. Přepracování představuje poměrně složitý a velmi nákladný chemický proces. Jeho princip je znám již od čtyřicátých let a stále se zdokonaluje. Z palivových kazet se odstraní ochranný zirkoniový obal a palivové články se naštípají na kratší kusy. Vše se děje dálkově řízenými manipulátory a roboty. Vyhořelé palivo se rozpouští v kyselině dusičné a z roztoku se chemicky oddělují jednotlivé složky. Plutonium se opět použije jako jaderné palivo. Uran se uskladní, nebo použije pro výrobu nového paliva. Zbytky kovového pokrytí palivových článků se zpracují jako středněaktivní odpad. Štěpné produkty se oddělí a vitrifikují. Z jedné tuny vyhořelého paliva tak vznikne pouze 115 litrů vysokoaktivního odpadu převedeného do formy skla.
Přepracování si dovolují jen ekonomicky velmi silné země. Takto získané palivo je vždy dražší než přírodní uran. Nepřicházíme však o důležitou energetickou surovinu.

 

Komerční přepracovací závody: La Hague a Marcoule ve Francii, Sellafield ve Velké Británii, Rusko, Japonsko.

Situační mapa Francie


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999