PŘÍBOJOVÁ ELEKTRÁRNA
Využití energie mořských vln je stále ještě ve stádiu počátečního vývoje. Nejčastěji je k přeměně energie mořského vlnění na elektrickou energii použito kolísajícího vodního sloupce v betonové šachtě. Vodní sloupec pracuje jako píst, střídavě protlačuje a nasává vzduch přes speciální Wellsovu vzduchovou turbínu, kterou lze v principu spojit s elektrickým generátorem.
  • Typický výkon příbřežních mořských vln: 40 až 80 kW na 1 m délky.
  • Celkový potenciál mořského vlnění je odhadován na 2 700 GW, využitelný potenciál však bude nejméně o řád nižší.

Schéma příbojové elektrárny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999