PŘIFÁZOVÁNÍ
Přifázování je proces připojování alternátoru k elektrické síti. Přitom musí být splněna celá řada podmínek, jako je stejné napětí, stejná fáze, stejný sled fází a stejná frekvence alternátoru a sítě. Přifázování se provádí automatickým zařízením, které ve vhodný okamžik samo alternátor k síti připojí. Přifázovaný alternátor běží naprázdno, tj. nedodává do sítě žádný výkon. Teprve zvýšením množství mechanické energie do turbíny, alternátor začne dodávat do sítě požadovanou elektrickou energii. Při zvýšení budícího proudu alternátor dodává do sítě tzv. jalový výkon, který zlepšuje kvalitu a stabilitu sítě.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999