PŘIHŘÍVÁK
Tepelný výměník využívající teplo spalin k opětnému ohřátí páry z turbíny na pracovní teplotu. Pára přivedená z přehříváku nejprve expanduje v turbíně a pak je znovu odvedena do přihříváku k ohřátí na pracovní teplotu. Poté opět expanduje v turbíně. Zařazení přihříváku se projeví zvýšením termické účinnosti tepelného oběhu. Konstrukce přihříváku je v podstatě stejná jako konstrukce přehříváku.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999