PŘÍLIVOVÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
Vzájemným gravitačním působením Země, Měsíce a Slunce dochází k periodické změně výšky hladiny moří, kterou nazýváme příliv a odliv. Ekonomické využití energie přílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobřeží a alespoň šestimetrový rozdíl hladin. První moderní přílivová elektrárna byla uvedena do provozu v ústí řeky Rance v Bretani ve Francii, a to již v r. 1967. Elektrárna pracuje ročně 2 200 hodin a dodává do sítě 540 GWh elektřiny ročně.

750 m dlouhá hráz na řece Rance ve Francii         Plánek přílivové elektrárny v Penžinském zálivu

Maximální instalovaný výkon 240 MW
Průměrný výkon 60 MW
Délka přehradní hráze 750 m
Výška přílivové vlny 8,4 m
Turbíny 24 Kaplanových turbín s vodorovnou osou
Tab.1 : Parametry přílivové elektrárny Rance

 

Průřez jedním blokem Penžinské přílivové elektrárny:
1) Ochotské moře, 2) Penžinský záliv, 3) betonový blok elektrárny, 4) dopravní automobilový tunel přes hráz, 5) strojovna elektrárny s rozvodnami, 6) pomocná komunikace, 7) prostory pro zařízení elektrárny s rozvodnami, 8) přímoproudé vodní Kaplanovy turbíny s alternátory, 9) vyrovnávací vodní propusť, 10) základní deska.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999