PRIMÁRNÍ OKRUH
Primární (první) okruh slouží k přenosu tepelné energie z aktivní zóny do parogenerátoru.
V parním generátoru se předává teplo sekundárnímu (druhému) okruhu. Jedná se o uzavřený systém, který brání úniku radioaktivity vně tohoto systému. Primární okruh tvoří reaktor, potrubní systémy k cirkulaci vody, parogenerátor, kompenzátor objemu a cirkulační čerpadla.

 

Tepelný výkon 3000 MW
Tlak 15,7 MPa
Teplota vody vstup/výstup 289/322 °C
Průtok vody 22,2 m3/s
Počet smyček 4 ks
Tab.1 : Uvedené parametry se vztahují k reaktoru typu VVER 1000


Schéma jaderné elektrárny
1. Jaderný reaktor, 2. Parogenerátor, 3. Napájecí čerpadlo, 4. Turbína, 5. Generátor, 6. Kondenzátor, 7. Chlazení kondenzátoru


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999