PŘÍMÁ OCHRANA
Část elektrické ochrany. Provádí sama požadovaný úkon (bez pomocného obvodu).



© Copyright Simopt, s.r.o. 1999