PŘIROZENÝ OBĚH
Cirkulace pracovní látky (vody) v uzavřené smyčce, vyvolaná rozdílem měrných hmotností v studené a horké větvi smyčky. V kotlích s přirozeným oběhem dochází k recirkulaci vody výparníkem, přičemž vzniklá pára se odděluje v bubnu. S rostoucím tlakem však intenzita cirkulace přirozeného oběhu klesá a nad 18 MPa je nutné zařadit mezi buben a kolektory oběhové čerpadlo (nucený oběh). Rovněž průtlačné kotle pracují s oběhovým čerpadlem, ale bez recirkulace.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999