PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA
Přirozenou radioaktivitou je nazýván spontánní rozpad radionuklidů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999