PRŮTOČNÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
Pracuje bez akumulace a využívá množství vody protékající řečištěm až do úplné hltnosti vodních turbín, na něž je elektrárna dimenzována. Zbytek průtoku nad využitelnou mez přepadá jalově přes jez. Průtočné vodní elektrárny pracují v základní části denního elektrického zatížení (viz heslo Základní zatížení).

 

Uvedení do provozu 1936
Instalovaný výkon 13,88 MW
Výška jezu 9,7 m
Spád přehrady 12 m
Turbíny 2 Kaplanovy turbíny
Tab.1 : Vodní elektrárna Vrané (Vltava)
Prvá vodní elektrárna vltavské kaskády© Copyright Simopt, s.r.o. 1999