PWR
Z hlediska energie neutronů vyvolávajících štěpení paliva se jedná o tepelný reaktor. Moderátorem a chladivem je obyčejná voda udržovaná v kapalném skupenství vysokým tlakem. Proto tento typ nazýváme rovněž “tlakovodní” (PWR - Pressurized Water Reactor). V současné době jsou PWR nejrozšířenějším typem reaktorů na světě.


Viz.Tab.1 : Označení jednotlivých typů reaktorů

Viz.Tab.2 : Odhad nákladů na konečnou likvidaci komerčních jaderných elektráren

Viz.Tab.3 : Vývoj světových rekordů v délce nepřetržitého provozu reaktoru

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999