RACIONALIZACE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Cílem racionalizace spotřeby elektrické energie je optimalizovat efektivnost energetické spotřeby. Jedná se tedy nejenom o prostou úsporu elektrické energie, ale o její optimální využití tak, aby byly pokryty naše potřeby a přitom se s energií zbytečně neplýtvalo. Jako nejjednodušší příklad racionální spotřeby elektrické energie možno uvést využití kompaktních zářivek místo “obyčejných” žárovek. Při stejné svítivosti a mnohem delší životnosti (cca 8 až 16 krát) mají kompaktní zářivky významně nižší spotřebu elektrické energie než žárovky.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999