RADIOAKTIVNÍ UHLÍK
Radioaktivní uhlík se vytváří v lehkovodních reaktorech jadernými reakcemi s kyslíkem a dusíkem. Tento prvek vzniká neustále i v přírodě reakcemi kosmického záření s uhlíkem obsaženým v atmosféře. Je přítomen v každém živém organismu. Po odumření organismu množství radioaktivního uhlíku v jeho pozůstatcích v důsledku radioaktivního rozpadu stále klesá. Tuto skutečnost využívá metoda tzv. uhlíkového datování stáří organismů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999