RADIOAKTIVITA
Je to přirozený nebo uměle navozený rozpad jádra atomu doprovázený vysíláním radioaktivního záření. Rozlišujeme tedy přirozenou a umělou radioaktivitu.


Symbol radioaktivity


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999