RADIONUKLID
Radionuklid je radioaktivní nuklid, tedy nuklid s jádry podléhajícími radioaktivní přeměně. Různé radionuklidy jsou často využívány v lékařství k diagnostickým nebo léčebným účelům.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999