RÁDIUM
Rádium je přirozený radioaktivní prvek, jenž vzniká v přírodě především alfa rozpadem thoria a je součástí uranové, aktiniové i thoriové řady. Alfa rozpadem vzniká radioaktivní plyn radon.

 

Značka Ra
Chem. prvek skupiny II.A
Radioaktivní kov
Oxidační číslo 2
Atomové číslo 88
Relativní atomová hmotnost 226,025
Teplota tání 960 °C
Teplota varu 1 400 °C
Hustota 5 g/cm3
Výskyt v rudách uranu a thoria
Poločasy rozpadu izotopů rádia Ra-223: 11,4 dne, Ra-224: 3,6 dne,
Ra-225: 14,8 dne, Ra-226: 1602 let

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999