RADON
Radon je radioaktivní plyn, prvek vyskytující se v přírodě spolu s rudami U a Th. Poločas rozpadu je 3,82 dne a vzniklý produkt je polonium. Protože jde o plyn a rozpadá se rovněž alfa rozpadem, je nebezpečný při nadýchání, způsobujícím vnitřní ozáření organismu.

 

Značka Rn
Chem. prvek, radioaktivní vzácný plyn
Atomové číslo 86
Relativní atomová hmotnost 222,017
Teplota tání -71 °C
Teplota varu -61,8 °C
Hustota 9,73 g/dm3 (0 °C)
Výskyt Oblasti ložisek rud U a Th

 

Pronikání radonu do budovy z vody, z podloží, ze stavebního materiálu.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999