RALEIGHOVO ROZLOŽENÍ
Rychlost větru je proměnlivá a s časem se mění. Časové rozložení rychlosti větru se vyjadřuje sloupcovým grafem, kde je každé rychlosti větru přiřazen procentuální podíl doby, po kterou ve sledovaném období vítr vál příslušnou rychlostí. Skutečné rychlostní rozložení lze aproximovat Rayleighovým rozložením, charakterizovaným střední rychlostí větru.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999