REGENERAČNÍ OHŘÍVÁK VZDUCHU
Tepelný výměník využívající teplo odcházejících spalin k ohřátí spalovacího vzduchu. Součástí regeneračního ohříváku je akumulační prvek, který se střídavě nahřívá spalinami a ochlazuje nahřívaným vzduchem. Mezi nejpoužívanější regenerační přehříváky patří Ljungströmův ohřívák. Akumulačním prvkem je válec složený z plechů, který se otáčí a je střídavě nahříván spalinami či chlazen vzduchem.

 

Otáčky rotoru 3 až 5 za minutu
Rychlost spalin nebo vzduchu 5 až 8 m/s
Kolísání teploty plechů 10 °C
Tab.1 : Ljungströmův ohřívák vzduchu© Copyright Simopt, s.r.o. 1999