REGULAČNÍ TYČE
Regulační tyče slouží k regulaci výkonu reaktoru. Protože výkon reaktoru je přímo závislý na počtu reakcí štěpení vyvolaných v palivu neutrony, lze říci, že regulace výkonu reaktoru = regulace neutronového toku. Z tohoto důvodu jsou regulační tyče z materiálů s vysokými absorpčními schopnostmi (obsahují bór nebo kadmium). Zasouváním těchto tyčí do aktivní zóny dochází k zastavování řetězové štěpné reakce. Počet regulačních tyčí závisí na typu reaktoru.

Typ reaktoru: počet reg. tyčí :
VVER 1000: 61; VVER 440: 37; PWR: 61; THTR 300: 78; BWR 1270: 177.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999