REGULACE KOMPRESORU
Regulace kompresoru je činnost pro dosažení žádaného průtoku, tj. množství stlačeného plynu do výtlaku. Pístové kompresory se regulují změnou počtu otáček, spojením pracovního prostoru se sáním při výtlačném zdvihu otevřením sacího prostoru, změnou velikosti škodlivého prostoru nebo přivíráním regulační uzávěrky v sacím potrubí (škrcením). Turbokompresory se regulují změnou počtu otáček, škrcením ve výtlaku, odpouštěním z výtlaku nebo škrcením v sání.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999