REGULACE PARNÍ TURBÍNY
Regulace parní turbíny je činnost, kterou se mění výkon turbíny podle jejího zatížení při dodržení daného počtu otáček. Parní turbína se reguluje změnou průtoku a stavu páry vstupující do lopatek. Podle principu a provedení možno regulaci rozdělit na regulaci klouzavým tlakem (tlak páry o stálé teplotě se mění regulací kotle), škrcení (současnou změnou otevření všech regulačních ventilů), skupinovou regulaci (regulační ventily se otevírají postupně s růstem tlaku a obtokem. Součástí regulace parní turbíny je zařízení pro rychlé uzavření přívodu páry přu vzniku nepřípustných provozních stavů (rychlozávěrný ventil).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999