REKULTIVACE
Rekultivace je soubor různých biologických opatření a technických úprav, kterými se zúrodňují půdy znehodnocené přírodní nebo lidskou činností. Rekultivace je významná činnost z hlediska procesu povrchové těžby uhlí. Pokud se při těžbě postupuje uvážlivě, nemusí být konečné škody na tváři krajiny příliš vysoké. Vytěžené povrchové doly je možno rekultivovat, tak aby mohly sloužit jiným účelům.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999