ŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
Řízení elektrizační soustavy se vykonává dispečerským řízením, které má obvykle hierarchickou strukturu. Hlavním orgánem je ústřední dispečink (viz heslo Energetický dispečink). Elektrizační soustava je řízená tak, aby:

a) v celé soustavě bylo zabezpečené zásobování elektrickou energií všech připojených odběratelů v požadovaném množství a požadovaném čase
b) tato dodávka byla spolehlivá při normativně předepsané kvalitě, tj. při zachování napětí a frekvence na všech místech soustavy
c) byla zabezpečená co nejhospodárnější spolupráce všech na výrobě zúčastněných elektráren.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999