RÖNTGEN WILHELM CONRAD
RÖNTGEN WILHELM CONRADWilhelm Conrad Röntgen (27.3. 1845 - 10.2. 1923) byl německý fyzik.
Při studiu katodových paprsků objevil v roce 1895 nový druh záření. Toto záření bylo původně nazývané paprsky X a dnes jej nazýváme rentgenové záření.
Röntgen věnoval řadu prací studiu vlastností kapalin, plynů, krystalů a   elektromagnetických jevů (v roce 1890 objevil přítomnost magnetického pole v pohybujícím se dielektriku).
Nositel Nobelovy ceny z roku 1901.

 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999