ROŠT
Litinová mříž, na níž se spaluje uhlí a kterou propadává vyhořelý popel. Spodní částí roštu se přivádí primární spalovací vzduch, jenž současně chladí rošt. Uhlí se na rošt nahazovalo ručně a rovněž odstraňování popele z výsypky patřilo mezi namáhavé ruční práce. Požadavky na růst výkonu vedly k vývoji mechanických roštů, umožňujících spalovat větší množství uhlí. Mezi nejrozšířenější patří pásové rošty.

Měrné tepelné zatížení účinné roštové plochy: 0,5 až 1 MW/m2.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999