ROVNOTLAKÁ VODNÍ TURBÍNA
Tlak vody před oběžným kolem rovnotlaké turbíny je stejný jako za oběžným kolem. Oběžné kolo takové turbíny musí být umístěno nad spodní hladinou, aby nebrodilo. Tím vzniká určitá ztráta spádu, která je však pro turbíny pracující s vysokým spádem zanedbatelná. Typickou rovnotlakou turbínou je Peltonova turbína.

Hranice pro použití velkých rovnotlakých turbín: nad 400 m.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999