ROZPADOVÁ ŘADA
Rozpadová řada je posloupnost radioaktivních rozpadů nuklidů - to znamená, že z jednoho radioaktivního nuklidu rozpadem vzniká další radioaktivní nuklid. Řada končí stabilním nuklidem až po několika následných rozpadech. Nejznámější rozpadové řady jsou uranová, aktiniová a thoriová.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999