ROZVADĚČ
Z hlediska elektrotechniky představuje rozvaděč rozvodné zařízení elektrického proudu. Jsou u něj soustředěny ochranné, spínací, měřící, návěštní a ovládací přístroje. Z hlediska strojního je rozvaděč zařízení nebo orgán sloužící k rozvodu energie nebo média do strojů a jiných pracovních míst.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999