ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
Jako rozvod elektrické energie označujeme soustavu zařízení a vedení sloužících k rozvodu nízkého napětí od výstupu z transformátoru až ke spotřebičům. Rozvod tedy navazuje na přenos elektrické energie. Tyto pojmy se někdy mohou do určité míry překrývat a zcela všeobecně se souhrn všech souborů vedení a stanic označuje jako přenosová a rozvodná soustava.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999