ROZVODNÁ SOUSTAVA
Slouží pro dodávku elektrické energie velkým odběratelům (továrny) i malým odběratelům (domácnosti).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999