ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU
Potrubní systém přivádějící zemní plyn z hlavního plynovodu do místa spotřeby. Na hlavní plynovod dopravující zemní plyn z bývalého SSSR přes Slovensko do České republiky navazuje potrubní síť rozvádějící plyn do jednotlivých lokalit. Hustota této sítě a rozšiřování zemního plynu jsou limitovány přepravní kapacitou hlavního plynovodu, buduje se proto další plynovod, umožňující dopravu plynu ze Skandinávie.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999