RURTHERFORD ERNEST
RURTHERFORD ERNESTSir Ernest Rutherford (30.8. 1871 - 19.10. 1937) byl britský fyzik, který se zabýval hlavně radioaktivitou.
V letech 1902 až 1903 rozpracoval teorii radioaktivního rozpadu prvků, v roce 1911 navrhl planetární model atomu (viz heslo Model atomu) a v roce 1919 uskutečnil první umělou radioaktivní přeměnu jádra atomu bombardováním izotopu dusíku částicemi alfa.
V roce 1908 obdržel Nobelovu cenu za transmutaci prvků a za chemii radioaktivních látek.

 

a) Schéma Rutherfordova pokusu;

b) úhlové spektrum částic
v Rutherfordově pokusu;

D - detektor registrující částice a,
No - počet dopadajících částic,
N (
g) - počet částic vychýlených
o úhel
g


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999