RYCHLÝ NEUTRON
Neutron, který má, z hlediska atomové fyziky, značnou kinetickou energii (řádově několik MeV).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999