RYCHLÝ REAKTOR
Typ reaktoru, ve kterém štěpení jader paliva vyvolávají především tzv. rychlé neutrony. V těchto reaktorech lze přebytku neutronů využít k přeměně 238U, který není štěpitelný tepelnými neutrony na 239Pu, který je štěpitelný tepelnými neutrony.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999