SÁDROVEC
Sádrovec je bezbarvý nebo vlivem příměsí různě zbarvený jednoklonný nerost, hydratovaný síran vápenatý.
Viz též heslo Energosádrovec.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999