SAZBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Sazby elektrické energie jsou vlastně ceny které se platí za její odběr. Sazba elektrické energie není jednotná, ale liší od druhu odběru (velkoodběr, maloodběr), doby odběru (zvýhodněná noční sazba) a celé řady dalších faktorů a parametrů.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999